Høyre-topp oppfordrer til lovbrudd.

Igjen, er Høyres Heidi Nordby Lunde i vinden, da hun oppfordrer folk til å ta piratdrosjetjenesten Uber, og oppfordrer piratsjåførene til fortsatt lovbrudd. Norby Lunde forteller også at hun selv er bruker, av denne svarte transporttjenesten. En tjeneste som, av myndighetene, er erklært ulovlig. Det er noe spesielt når en Høyre-topp, som sitter i den lovgivende forsamlingen, oppfordrer til lovbrudd. Selv kaller hun det sivil ulydighet. Denne Høyre-toppen burde politianmeldes for oppfordring til lovbrudd.

Siden Delingsutvalget la frem sin rapport, har saken om piratdrosjevirksomhet kontra legal drosje versert i media. Høyres Heidi Nordby Lunde er en av de politikerne som ønsker å deregulere all drosjevirksomheten her i landet.

Heidi Nordby Lunde var sammen med Arbeiderpartiets Stortingsrepresentant Irene Johansen tilstede på Ubers «Sjåførmøte» i Saga Kino i Oslo, i uken som gikk.

Arbeiderpartiets representant mente der, at det var «tøysete» av politiet å avskilte Ubers piratbiler, og dermed «tøysete»å håndheve loven (Dagbladet).

Drosjevirksomhet er regulert av Yrkestransportloven. Den som mot vederlag vil drive persontransport med motorvogn må ha løyve, står det å lese i denne lovens paragraf 4. Videre står det i loven «Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbod om transport vert retta til ålmenta på offentleg plass».

Uber regner seg som «delingsøkonomi». Men, loven vil det noe annet. Oslo-politiet har fått medhold i sin tolkning av loven, både i Tingretten og Lagmannsretten. Dermed er Uber sin virksomhet som pirattjeneste å regne.

Uansett om Arbeiderpartiet mener det er «tøysete» å håndheve loven, og selv med Høyre sin oppfordring til å bryte loven, er tjenesten ulovlig. Slike utspill fra disse representantene for den lovgivende forsamling kan gi store ringvirkninger.

Det kan føre til at alle som driver en eller annen form for piratdrosjevirksomhet, kan påberope seg støtte fra disse partiers stortingsrepresentanter, og dermed skape et anarki.

Hva med andre grupper i samfunnet som driver med varer eller tjenester som er regulert, som for eksempel skjenkesteder? Er det sivil ulydighet å selge sprit uten løyve?

Det som jeg finner litt underlig med Nordby Lundes utspill, er at partiet Høyre sitter helt stille i båten, eller stikker hodet i sanden, når det gjelder disse utspillene mot drosjenæringen. Arbeiderpartiet likeså.

Det kan tyde på at disse partiene stilletiene godtar disse representantenes utspill, mot drosjenæringen. Det er tross alt valgår. Jeg vet ikke om jeg skal tolke denne øredøvende stillheten som en støtte til dereguleringen av drosjene, med de samfunnsmessige konsekvenser det medfører.

I og med at Stortingsrepresentanten fra Ap mener det er «tøysete» av politiet å håndheve loven mot piratene, mener vel hun at det er like «tøysete», av drosjenæringen, å betale skatter og avgifter, samt følge de reguleringene som lover og forskrifter tilsier. Som for eksempel, innbetaling av moms, «den årlige «kontingenten» til Justervesenet, den årlige EU-kontrollen av bilene, utslippskravene til drosjene, kjøreplikten og ellers alle lover regler og paragrafer drosjenæringen er underlagt?

Det Høyres representant for den lovgivende forsamlingen her sier, å oppfordre til ulovligheter, kan virke som oppvigleri, all den tid det er å egge til opprør, ulydighet mot lovlig myndighet.

Når hun oppfordrer til dette lovbruddet, og oppfordrer til kjøp av ulovlige tjenester, og oppfordrer til piratdrosjevirksomheten, er det ikke hun som risikerer mest. De som er så dum å følge hennes oppfordring risikerer å få bilen avskiltet, store bøter og tap av førerkort.

I år er det valgår. September går vi til valgurnene, med våre stemmesedler. Siden det er valgår, hadde jeg forventet for en stund siden, at Høyre og Arbeiderpartiet hadde offentlig gått ut med en avklaring hva de mener, og fremmer partiets offisielle politikk i denne saken. Ved disse partienes stillesitting og taushet, tolker jeg det dit hen at de har sine respektive partiers velsignelse til disse utspillene.

Nei! Vi, folket, glemmer ikke. Drosjenæringen sysselsetter om lag 16 000 personer. Med venner, kjente, familie fjern og nær, er faktisk drosjenæringen en maktfaktor opp mot et valg. Det bør disse partiene nøye tenke over. Det er stemmer nok, om alle står samlet, til å utgjøre en forskjell.

Jeg er også av den formening at Drosjenæringen bør politianmelde Heidi Norby Lunde for oppfordring til lovbrudd. Ikke bare for lovbrudd mot Yrkestransportloven, men også for å oppildne til sivil ulydighet.

Jeg mener også at Drosjenæringen må kreve et klart svar fra disse partiene om deres representanter, representerer partenes standpunkt.

I mitt stille sinn, tenker jeg hva i all videste verden har drosjenæringen gjort galt mot disse personene og partiene, når de kjemper en så innbitt kamp for å ødelegge næringen?

Hvordan tenker disse partiene, og deres representanter, at Uber og andre aktører vil ta det samfunnsansvaret som drosjenæringen i alle år, har påtatt seg, og som ikke er lovpålagt?

Det som også er interessant, er om de forskjellige partiene er med på Regjeringens definisjon av delingsøkonomien, som er fremsatt i endring av Yrkestransportloven.

I forslag til lovendring heter det: » Det vil ikkje vere krav til løyve når den som rår over ein personbil tek med seg folk som har sammenfallande transportbehov som sjåføren sjølv, og vederlaget for transporten ikkje overstig kostnadene ved transporten fordelt mellom dei som er i bilen»(min utheving).

Denne lovteksten, gir politi- og påtale myndighet et nytt verktøy i bruken mot piratvirksomhet, dersom de ønsker å gjøre jobben sin, vel å merke.

Jeg venter i spenning på hvordan lov- og ordenpartiet Høyre, og Ap stiller seg til disse representantene. Er de bare noen løse kanoner, eller er de bare noen moralske brister i deres parti? Venter i spenning på hvordan disse partiene ser på et fremtidig samfunn. Totalt styrt av Appèr? Løsarbeidersamfunn?

Jeg venter også i spenning på hvordan Høyre håndterer en representant som til de grader undergraver lover og regler, ved å oppfordre til lovbrudd.

Spenningen blir vel utløst når juristene i Taxi-forbundet får spisset sine blyanter og skriver en anmeldelse, da må vel partiene uttale seg om hvordan de stiller seg til Uber og lignende piratvirksomheter.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s