Bergen; Bompengebyen.

For ikke mange uker siden åpnet den ytre bompengering. Denne åpningen har ført til massive protester mot hele bompengeordningen. Bompengeordningen er en usosial skatt, blir det hevdet, som rammer dem som har minst. Ser man på meningsmålingene, ser det ut som etablerte politiske partier blir straffet av sine velgere. Protestpartier vokser frem. Folk roper Nok er Nok. «Alle» sosiale lag, klager på bompengeordningen. Politikerne virker handlingslammet. De så ikke denne protesten komme. Protesten er reell. Anti-bompengepartiet fosser frem. Velgerne taler. Ikke bare det at de taler. De skriker, til sine respektive partier Nok er Nok. Det virker som at de etablerte partiene er handlingslammet. «Alle» partier er visst blitt enige om at bompengebelastningen er blitt for høy. Men, løsninger uteblir. Løsninger på hvordan infrastrukturen skal finansieres. Kanskje løsningen ligger rett fremfor nesen på politikerne? Men, de ser den ikke. Kanskje det må tenkes «ut av boksen»? Kanskje noen politiske kjepphester må hives på båten? Man må våge å tenke nytt, og det haster. Valget i September kan komme til å se merkelig ut, om ikke noen løsninger blir snarest trukket opp av hatten. Det haster.

Infrastrukturen i form av veinett og kollektivtransport, er byens blodårer. Det er infrastrukturen som gjør at vi kan ta hele kommunen i bruk. Det er infrastrukturen som gjør at vi kan etablere arbeidsplasser, handle, og bo der vi ønsker innad i  kommunen.

Alle bruker vei. Alt fra den dagen en blir trillet ut for første gang, i barnevognen, og til den dagen en reiser med nesen i været og lapp rundt tåen.

Alle ønsker bedre veitilbud. Er man gående, ønsker man bedre forhold for gående, som gangveier, gangbroer.

Som syklist ønsker man bedre og flere sykkelveier.

Reiser man kollektivt, ønsker man bedre tilbud, også på tvers av bydelene.

Er man bilist, ønsker man selvfølgelig bedre utbygget veinett, parkeringsmuligheter etc.

Alle disse gode formålene må finansieres.

Staten har sagt, at for hver krone vi hoster opp, skal staten  spøtte i en krone. Det er en avtale vi har allerede inngått med  staten.

Spørsmålet blir bare hvordan skal vi finansiere vår del? Til nå har det vært bompenger. Bompenger som har pålagt bilistene hele denne regningen. Nå skriker bilistene Nok er Nok. De vil ikke ta denne regningen alene, lengre.

Hvordan skal da alle gode formål finansieres? Det virker ikke som noen klarer å hoste opp en løsning, som det kan enes om.

Når partiene kommer på Stortinget, er  lokalpolitikken, og hverdagsproblemene glemt. Noe som tydelig synliggjøres,ved at et parti som har stått på barrikadene mot bompenger. De har fått regjeringsplass, og har godkjent alle bompenge søknader, fra alle kriker og kroker i dette landet. Er de så fordømt i mot, kan de la vær å godkjenne disse søknadene, og fortalt at de må bruke andre midler for å inndrive innbyggerandelen på. Men, nei. Her godkjennes over en lav sko, for så å toe sine hender, å skylde på lokaldemokratiet. Men, nå er Nok, Nok.

Bare denne bompengeavtalen vi har, for i innkreve og vedlikeholde bomstasjonene, koster en halvannen milliard, eller der omkring, i hele avtaleperioden. Det er penger vi ikke får en millimeter vei for. Det er penger ut av vinduet, spør du, meg.

Infrastrukturen burde vært finansiert i sin helhet via skatteseddelen. Det er det faktisk også mange lokalpolitikere som mener. Men, med en gang de får et sete på Stortinget, så  er dette «glemt».

Siden Stortingspolitikerne ikke tar grep, må det gjøres lokalt.

Hva med å arbeide for å heve kommuneskatten, en prosent eller to, for så å øremerke midlene til lokal infrastruktur?

Over skatteseddelen er alle med på å betale. Og det er etter evne. Har man lite, og så videre. Alle får ta del i dette spleiselaget som danner blodårene til kommunen. Alle er med på finansieringen av alle gode prosjekter. Skulle heller ikke undre meg om vi fikk inn mer penger på denne måten, enn bompengeinnkrevingen vi kjenner i dag.

En øking av kommuneskatten, ville de færreste knapt merke. Kanskje de ville merke at de fikk en hundrelapp, eller to, mindre i lønnsposen, første måneden etter noe slikt hadde blitt innført, og det kan de fleste leve med om de da slipper å betale bompenger.

Med en slik modell, er lokalpolitikerne mer ansvarlig for vegprosjektene. Liker man ikke prioriteringene, straffes de ved neste valg. Jeg tror at det kan bli et mer engasjerende lokaldemokrati med en slik modell.

Er det noen som har vondt at «Strilene» ikke betaler for bruken av våre veier, etter en kommuneskattemodell er blitt innført, er det vel bare å sette opp bommer ved Norhordlandsbroen, Sotrabroen, Askøybroen og ett eller annet sted der Osingene også betaler for sin «inngangsbillett» til byen (Skal heller ikke glemme de som «sniker» seg inn andre veier også).

Jeg sier ikke at min modell, er den saliggjørende. Det er et innspill. Et innspill, med en mulig løsning. Har noen andre, kanskje bedre løsninger? Få de på bordet. Diskuter. Finn løsninger. Det er ikke lenge til valget!

Allerede nå, kan det virke som sentrumshandelen ligger på sotteseng. Er det slik vi vil ha det?

Løsninger finnes! Våg å ta de frem! Det haster!

 

( Dette innlegget er helt og holdent mine egne meninger. Denne meningen er ikke fremlagt noen politiske partier. Er det noen som ønsker å bruke denne tanken til noe, er  de hjertelig velkommen.)

 

 

 

 

 

 

 

Gjelder gratisprinsippet også i Bergenskolene?

Det nærmer seg jul. En tid der vi småbarnsforeldre henger i en stropp, både økonomisk og tidsmessig. En tid der skolen pålegger oss foreldre, en del ekstra utgifter. Min 6. klassing kom hjem med et skriv fra skolen, som informerer at 6. trinn, MÅ bake Lussekatter, femten i alt. Det er ikke alle foreldre som har tid eller økonomi til å ta del i dette. Skolen pålegger oss, både dårlig samvittighet, og en økonomisk belastning. Jeg trodde at gratisprinsippet gjaldt også for Bergensskolen. Den gang ei.

Gratisprinsippet i skolen, betyr at det skal være gratis å gå på skole. Oss foreldre skal ikke ha en unødvendig tidsmessig eller økonomisk belastning, ved at våre håpefulle får en god skolegang i Kongeriket. Samtidig betyr dette prinsippet at alle skal ha like muligheter enten man er Direktør, eller Sosialklient. Det er enhetsskolen. Den norske modellen og den norske suksess.

Dessverre er det ikke alle rektorer som har fått dette med seg. Det er heller ikke alle rektorer som har den empatien, eller evnen til å forstå, at ikke alle foreldregrupper er lik, økonomisk eller sosialt.

Når vår 6. klassing kom hjem med et skriv som sier (sitat): I år skal 6. klasse bake Lussekatter som 3. klasse skal dele ut når de går St. Luciatog. Vi er langt over 300 elever på skolen og 6. trinn må bake Lussekatter slik at alle på skolen får smake en Lussekatt. Dette betyr at hver elev må bake 15 Lussekatter hver.

For det første ordet MÅ, er en indikasjon på en kommando. Altså ingen frivillighet. Noe skolen pålegger oss foreldre. Å pålegge oss noe økonomisk og eller tidsmessig, bryter med det lovpålagte gratisprinsippet.

Nå tenker sikkert folk at det er ikke den store økonomiske belastningen å bake 15 Lussekatter.

For noen er det det.

Statistisk er en, eller to elever i hver klasse, i den kategorien som kalles barnefattigdom. Barn hvis foreldre lever under fattigdomsgrensen. Barn som kaster fødselsdag invitasjoner i bosset, da de vet at deres foreldre ikke har råd til de få kronene, som skal til ved å gi en liten gave. Barn som får brus i stedet for melk, da en halvannen liter brus er billigere enn en liter melk. Barn som får Gradiosa til mat, da økonomien eller kompetansen til «ordentlig mat» ikke er til stedet.

Etter å ha fått dette skrivet fra skolen, med pålegget om å bake, tok vår husstand kontakt med rektor, og spurte om dette var rett. Noe hun skulle se inn på.

Etter noen dager fikk vi nok et skriv fra skolen, med det samme pålegget. Vi MÅ bake.

Nå har det seg slik at det ikke er alle foreldre som har lærerlønn, eller lærerarbeidstid. Jeg har nattarbeid, min kone arbeider dag. Vi hilser på hverandre i døren, bokstavelig.

Desember måned har vi måtte tatt mye ulønnet fri, da det har vært juleavslutninger, foreldresamtaler, i både skole og barnehage. Alt dette koster oss penger. Tapt arbeidsfortjeneste. Regner man på det, har det blitt noen tusenlapper.

Som småbarnsforeldre er det en ting man har. Det er konstant dårlig samvittighet. Dårlig samvittighet for å ikke ha mer tid til juleforberedelsene enn det man har. Dårlig samvittighet når podene kommer og forteller hva andre barn har, og vi ikke har.      Dårlig samvittighet for ikke å ha råd til alt våre fem barn ønsker seg. Dårlig samvittighet for en ikke har mer tid. Tid til å leke med barna i den utstrekning en ønsker. Hverdagen går med til jobb, sove, vasking, matlaging, lekser, spising, handling. Mitt døgn har bare 24 timer.

Lussekatter var blant mine siste prioriteringer, helt til skolen kom å la nok en sten til byrden. Og forlanger at vi skal ta den tidsmessige, og økonomiske belastningen det for meg er, å bake noe jeg aldri har bakt før. Spørsmålet blir bare hva jeg skal prioritere bort? Lekser, matlaging, julehandel eller jobb?

Om min håpefulle, ikke har med seg disse «kattene» på skolen, hvordan føler han seg da, mon tro. Alle vil se at han ikke har noe med seg, noe som bryter med opplæringslovens epistel om et godt psykososialt arbeid.

Ikke bare bryter rektor gratisprinsippet, men også lovteksten om et godt psykososialt skolemiljø.

For meg er dette et prinsipp. Det skal være gratis å gå på skolen. Skolen skal etterstrebe et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Skolen skal også være inkluderende. Det skal tas høyde for forskjeller. Alle skal ha samme mulighet, uavhengig av økonomi, religion eller sosial status.

Skolen har da skolekjøkken. Hadde ikke det vært en ide, om disse «kattene» hadde vært bakt der, av elevene? Om skolen hadde hatt en annen språkbruk enn kommando, kunne det ikke vært utenkelig at en kunne henstille elevene til å ta med seg noen mel etc. Om en hadde hatt en anledning.

Men, nei. Slik tenker ikke skoleledelsen. De bare øker forskjellene.

Klasseskillet er tilbake, med god hjelp fra Bergenskolene og deres Retorer.

 

Nok en liberalist, mot Taxinæringen.

I serien av liberalister, som skal snakke ned landets drosjetjenester, og promotere selskapet Uber, samt demonstrere sine manglende kunnskaper, om taxi-næringen, har vi denne uken kommet til utenrikspolitiskforsker, kommentator, og Nobelkomitemedlem Asle Toje. I denne ukens utgave av det ærverdige Morgenbladet, avisen der selveste CC i sin tid var redaktør, kommer Toje med en tirade mot den norske drosjenæringen. Samtidig som han nærmest kommer med en forherligelse av selskapet Uber.

Den godeste Toje hevder å ha blitt avkrevd og betalt 4000 kroner, for en drosjetur fra Gardermoen og til Oslo. Dette skal ha skjedd da han, og hans familie ankom Gardermoen klokken 02.30, med et forsinket fly fra «Granca», som han skriver.

Jeg går utfra at ikke Toje, ikke bare bladde opp fire store blå, uten å be om kvittering. Betalte han de fire store med kort, fikk han vel en kvittering av sjåføren, samtidig han har da denne transaksjonen dokumentert via bankutskrift.

Kan aldri tenke meg at en slik opplyst mann, som er Nobelkomitemedlem, betalte et så stort beløp uten å be om kvittering.

På en slik kvittering står det hvilket løyve han kjørte med, sjåførnummer, kjøretid, kjørelengde, antall kilometer kjørt, start- og stopptid.

Det jeg ville gjort, var å ta denne kvitteringen å presentere den for løyvemyndighetene i Oslo, samt den angjeldende drosjesentral, og spurt om dette virkelig var den korrekte prisen fra Gardermoen og til Oslo, eller om jeg var blitt lurt.

Det er altså lurt å sjekke prisene på drosjetjenester, før man kommer frem og får presentert en regning av denne størrelse. Da tar jeg utgangspunkt at også i Rikshovedstaden finnes det mobilapplikasjoner, som kan vise prisforskjellen drosjeselskapene i mellom.

Så ville jeg tatt kontakt med mitt foretrukne selskap, og bestilt drosje derfra. Om en ikke ønsker å vente for lenge på min drosje, ville jeg bestilt drosjen i det flyet landet. Slik at ventetiden eventuelt er kortet ned. Det tar tross alt litt tid å komme ut av flyet, hente bagasje, forsere tollkontrollen og komme seg ut av terminalbygningen.

En slik fremgangsmåte, er helt vanlig ved Bergen Lufthavn Flesland. Spesielt om flyene er forsinket.

Uten å ha kunnskap om alle landets drosjepriser, vil jeg mene at fire tusen fra Gardermoen og til Oslo, er noe i overkant. Det er mer enn jeg er villig å betale. For meg, høres det ut som at Asle Toje er blitt grundig lurt. Da burde politistasjonen vært neste adresse, jeg ville oppsøkt.

At det finnes noen råtne epler, også i den kassen som heter taxinæring, skal jeg ikke underslå. Det finnes råtne epler i alle kasser, uansett hvilken merkelapp det står på kassen.

Å bruke en uredelig drosjekusk, eller en ubehagelig drosjetur til å promotere selskapet Uber, er litt for enkelt. Det er fristende til å tro, at Toje skriver innlegget på vegne av selskapet Uber. At også han er kommet under PR-byråenes klamme hånd, og latt seg forføre.

Selskapet Uber, var en tjeneste som etter norsk lov drev ulovlig. Et selskap som ikke betalte skatter og avgifter til fellesskapet, men trakk overskuddet ut av landet og inn i skatteparadis. De kunne av den grunn operere med mye lavere priser, enn den legale delen av drosjeselskapene kunne matche.

Drosjenæringen har aldri vært redd for konkurranse. Men da må konkurransen være likeverdig. Da må det være likt for alle. Det er ingen grunn til at Uber ikke kan etablere seg som en drosjebilsentral, og underlegge seg de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder for næringen. Også innbefattet å betale de samme skatter og avgifter, resten av næringen gjør.

Drosjenæringen er kanskje ikke lett for enkelte å forstå. Om Asle Toje ønsker å tette noen av sine huller i kunnskapen om drosjenæringen, vil jeg anbefale han å begynne med å lese noen av mine tidligere blogger, vedrørende drosjenæringen. Så kan han søke mer kunnskap også fra andre kanaler. Jeg føler at jeg gjentar meg selv i min opplysning om hvordan drosjenæringen er skrudd sammen.

Norge har, på linje med andre Europeiske land en regulert drosjebransje. En regulering som skal hindre en overetablering i bransjen. Noe som også er viktig for at vi sjåfører skal ha en levelig lønn. Og ha drosjenæringen som en levevei.

Norge har en spredt bosetting. Det er det en vilje i befolkningen at det fortsatt skal være. Da er drosjetjenesten et viktig lim, som skal avhjelpe den øvrige kollektivtrafikk, med at mennesker skal komme seg fra punkt A til B, når på døgnet de måtte ønske. Det er derfor næringens motto er Taxi- overalt, alltid.

Videre nevner Toje, i sitt innlegg, at mange sjåfører snakker dårlig norsk. Eller for mange som han formulerer det. Og mange sjåfører har en dårligere retningssans, enn en fagarbeiderlønn skal tilsi. Samtidig peker han på at enkelte bruker drosjen til Lunch- og røykerom, og har private og høylytte mobilsamtaler, når de har kunder i bilen.

Om Asle Toje vil være med på å diskutere en kompetanseheving av drosjeyrket, slik at vi kan få kunnskapsnivået til alle sjåfører, samt yrkesstoltheten tilbake, er en slik debatt velkommen. Selv har jeg tanker, om at det kanskje burde vært innført et fagbrev, som drosjesjåfør, og et slags mesterbrev, for å bli drosjeeier. Men det er en annen bolk.

En deregulering av drosjebransjen vil bli en katastrofe for den drosjenæringen vi  kjenner i dag. Det er bare å se på hva som skjedde i Stockholm, da de deregulerte næringen. Da snakker vi om de prisene som Toje nevner han betalte.

Selv skriver Toje i sin bok, Jernburet: » Selv er jeg hva du kanskje kan kalle en «tørrlagt liberaler». Jeg har mistet min ungdoms overbevisning om at frihet trumfer alle andre hensyn og at markedets «usynlige hånd» vil korrigere all ubalanse. Jeg mener vi har en arv det er vår plikt å bevare og bære videre.»

Slik er det også med drosjenæringen. Vi har en næring, en regulert næring, som skal sikre taxi- overalt, alltid. Den ønsker jeg at skal bestå, og bæres videre. Den må ikke ødelegges av en feilslått liberalistisk ideologi.

Om andre selskaper, enten de kaller seg An, Auf, Hinter, In, Neben, Uber, Unter, Vor eller Zwischen, ønsker å etablere seg i konkurranse med de eksisterende drosjeselskap, er det bare for dem å søke konsesjon, å opprette en drosjesentral, slik at konkurransen er på like vilkår.

Å rive ned en næring, tar ikke lang tid. Men, å bygge den opp igjen, når dette dereguleringsforsøket mislykkes, det koster samfunnet tid og penger.

Denne uken var det Toje som snakket ned drosjenæringen, og promoterte Uber. Lurer bare på hvem den neste blir? Da bør de også komme med bedre argumenter, enn en dyr drosjetur.

 

 

 

Liberalisme og drosjepolitikk.

I den siste tidens debatt, med representant for den liberalistiske fløyen av Høyre, Peter C. Frølich, kommer det tilsynelatende kun svar som kun er preget av ideologi, og ikke kunnskap. En av mantraene for denne liberalistiske fløyen i politikken, er at drosjenæringen ikke fungerer. Tydeligvis er det de etablerte drosjesentralene som får skylden for det. Det har de mange ganger gjentatt i debatter. Alt vil, i liberalistenes øyne, bli bedre bare ting ordnes via mobilapplikasjoner, slik som Prai og Mivai. Det jeg savner i debatten, med liberalistene, er svar basert på kunnskap. At de i det minste hadde tatt seg bryet med å undersøke hvordan taxinæringen fungerer, etter dagens system.

I denne pågående debatten vedrørende drosjenæringens fremtid, kommer det mange, til dels underlige utsagn, fra denne liberalistiske fløyen. Påstander blir bragt til torgs, uten å undersøke konsekvensene av utsagnene. Ei heller sannhetsgehalten i dem.

Liberalistene mener tydelig at drosjesentralene er det fordyrende leddet i næringen, samt alt blir bedre, bare taksametrene forsvinner fra bilene, og mobilapplikasjonene overtar alt fra bestilling og til betaling, etter god Uber-modell.

Det denne liberalistiske fløyen av politikere, tydeligvis ikke forstår, er hvordan drosjesentralene fungerer, kontra mobilapplikasjonsselskapene.

Hos en drosjesentral arbeider det mennesker, mange mennesker. Disse menneskene har sitt daglige virke å blant annet serve oss, sjåfører ute i feltet, slik at vi, på en optimal måte, kan tjene kunden.

En av sentralens funksjon, er å ivareta bilene i feltet, sin Helse, Miljø og Sikkerhet. Drosjebilene er blant annet utstyrt med en «nød-knapp», en alarm, som kan aktiveres av sjåføren om han eller hun er i akutt nød, og trenger hurtig assistanse, av en eller annen grunn. Når alarmen går i en av bilene, er det den mest erfarne operatøren, som overvåker bilen, samt leser situasjonen. Er det ran? Er det akutt sykdom? Er alarmen reell? Hvilken instanser skal tilkalles? Blålysetatene? Andre drosjer i nærheten? Om nøden er reell, og sjåføren har fått en traumatisk opplevelse, setter sentralen inn aktuell hjelp til de involverte.

Taxisentralene leverer inn anbud på tjenester. De reklamerer ut til kundemassen. Sentralene gir tilbud til bedriftskunder, de gir kredittordninger til bedriftskunder.

Sentralene er bindeleddet mellom offentlige instanser, som Politiet, Kemner, Skattevesen, NAV med flere, og drosjeeierne.

Sentralene behandler all form for kundekontakt. Slik at når eksempelvis politikerne, kan ringe en sentral, i en fremmed by, å spørre når han eller hun må bestille drosje, for å rekke et spesielt fly. Så får en et svar, av en person med lokalkunnskap og erfaring.

Daglig kontakter Politiet, drosjesentralene. Daglig kommer det ut meldinger til drosjene om å ha øynene åpne, og se etter alt fra savnete hunder, til biler og personer. Hvor stor hjelp drosjene er til politiet, har politiet helt sikkert statistikk på. At politiet stadig bruker drosjene, tyder på at vi er til uvurderlig hjelp.

En drosjesentral, er behjelpelig med regnskap, de avholder kurs, og de er behjelpelig med sjåførene og eierne med å fremskaffe adekvat informasjon, om det er nødvendig. Slik som informasjon om køer, stengte veier, ulykker, omkjøringer, på en slik måte at drosjene kan finne alternative ruter, om nødvendig. Alle drosjene behøver ikke å kjøre inn i de samme køene.

Sentralene har en utstrakt kundekontakt. De tar i mot bestillinger på drosjeturer, og fordeler dem ut til bilene. De svarer på kundespørsmål alt fra spesialturer, anbudsturer, til rullestolbrukere.

For disse sentraltjenestene betaler drosjeeierne om lag en ti-tusen kroner i måneden, for ett hovedløyve.

At merkevarebyggingen til drosjesentralene ikke fungerer optimalt, er faktisk politikernes skyld. Det er løyvemyndighetene som bestemmer hvem som skal være tilsluttet hvilken sentral. Altså, sentralene er ikke herre i eget hus, takket være politikerne.

Disse mobilapplikasjonsselskapene som liberalistene forguder, lager ikke appene sine gratis. Det er naivt å tro at noen lager disse mobilapplikasjonene, fordi de mener at verden trenger deres applikasjoner, og de vil gi ut applikasjonene vederlagsfritt. Nei, det er deres profitthunger som jager dem.

Disse mobilapplikasjonsselskapene tar noen prosenter av totalsummen, ja om lag ti til tjue prosent av totalbeløpet, for dem som bruker appene. Enten man er drosjekunde eller sjåfør.

Det eneste en drosjesjåfør/eier da får igjen, fra app-selskapene er noen drosjeturer. Et normalbeløp innkjørt for en drosje, er, la oss si hundre tusen i måneden. Da tar applikasjonsselskapet om lag ti tusen fra hver drosjeeier. Beløpet identisk med det de må betale for en sentral.

Fjerner man sentralleddet, må drosjeeierne kjøpe ekstratjenester som betjening av alarm etc, fra et sikkerhetsselskap, som kanskje ikke har den samme kunnskapen som en erfaren drosjesentraloperatør. Da blir fjerning av sentralleddet i drosjenæringen, og at app-næringen overtar, meget prisdrivende. Den enkelte drosje må betale mer, og får igjen mindre. Utgifter som igjen blir belastet kundene.

Ofte er det slik at app-selskapene, når de oppnår en viss profitt, at de etablerer seg i skatteparadis, og dermed går profitten uskattet ut av landet, etter beste Uber-modell.

Profitten til drosjeselskapene, forblir i landet, og dermed bidrar til landets verdiskaping.

Jeg lurer på om disse høyreliberalistene har tenkt nøye gjennom slike ting?

En annen ting disse liberalistene sier, er at de vil ha taksameteret ut av bilene. De vil ha inn noe helt nytt og annerledes. Hva de ønsker i stedet, har de ikke maktet å gi et svar på. Bare stander frasene om at dagens næring ikke fungerer, ikke et ord om hva de mener ikke fungerer.

Taksameteret er drosjenes kasseapparat. Dataene i dette kasseapparatet, ligger plombert i bilene, samtidig dataene sendes elektronisk til drosjesentralen. Der de også lagres.

Drosjens taksameter gir opplysninger om sjåfør, løyve, totalt kjørte kilometer, besatte kilometer, hvor mye kontant, kreditt, rekvisisjoner, pålogget tid, betalt tid, pausetid, innkjørt pr km, med flere opplysninger.

De offentlige myndigheter, som skattevesenet, skjerpet kravet til bilens kasseapparat, etter den famøse drosjesvindelen i Oslo, for mange år siden. Justervesenet har kontrollen over bilens kasseapparat, og sørger for at det er ikke forsøkt med manipulering av kassaapparatets data.

Har denne liberalistiske fløyen av Høyre tenkt grundig igjennom hvilken kontrollinstanser de ser for seg i fremtiden, og hva det vil koste oss skattebetalere?

Slik kontrollen er i dag, er det bare for skatteetaten å kontakte drosjeselskapet, så får de alle de opplysningene de ønsker, om hvilke biler de ønsker å kontrollere.

Hva vil det koste samfunnet, at sentralene blir nedlagt, og appene og fri-åkerne overtar?Hva vil det koste i kroner og øre, og hvor mange nye skattekontrollører må ansettes for å ha kontroll at alle drosjene betaler de skatter og avgifter de skal?

Det var nok andre tider, den gang Høyre var et konservativt parti, som ville konservere, eller bevare samfunnet slik det er. Det er lenge siden.

At regjeringspartiene ikke ønsket en Stortingsmelding om drosjene og den fremtidige drosjepolitikken, viser med tydelighet at de ikke ønsker fakta på bordet, men tviholder på en ideologi som ikke fungerer i praksis. Vertfall ikke for drosjene.

Nå er det liberalistene og ny-liberalistene som har overtatt. Da skal det rives ned alt, og leve i den troen, at den usynlige økonomiske hånd skal styre samfunnet.

 

 

 

Har vi god nok rettssikkerhet, i dette landet?

I disse dager verserer det en rettsak i Bergen. Denne saken omhandler en drosjesjåfør, eller rettere sagt, en drosjeeier, som ble brutalt ranet på Nesttun holdeplass, den 06.mars 2015. Dette væpnede ranet, kunne lett ha fått et fatalt utfall, om ikke den fornærmede hadde fått en finger mellom tauet og halsen. Ranet var særdeles brutalt utført. Både kniv og tau ble benyttet, som våpen. Det ble lagt ned påstand om samfunnsstraff, for denne ugjerningen. En latterlig påstand, spør du meg.

I denne saken har jeg hatt gode kilder, jeg har ikke deltatt i rettsaken selv. Men kildene mine er meget troverdig, og de kjenner saken inn og ut.

Politiet har i denne saken, gjort en fremragende jobb, etterforskningsmessig. De hadde funnet gjerningsmannens DNA-profil i drosjen. Den fornærmede sine merker og sår, ble bønnhørlig dokumentert hos rettsmedisiner.

Hundepatrulje ble satt inn, og gjerningsmennene ble pågrepet, etter kort tid.

Den tiltalte tilstod ugjerningen, noe som i seg selv kan medføre strafferabatt.

Etter at politiet avsluttet etterforskningen, har denne saken lagt å støvet i skuffen til påtalemyndighetene. En så alvorlig voldssak, hvor utgangen kunne ende fatalt, ligger å støver i skuffen til påtalemyndighetene, her i «byen vest for loven».

I den «nye» straffeloven, har blant annet drosjesjåfører et særdeles vern, som utsatt yrkesgruppe. Det er straffelovens paragraf 265.

Denne paragrafen lyder: Særskilt vern for enkelte yrkesgrupper. Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved trusler søker å påvirke yrkesutøvelsen til en person fra en særskilt utsatt yrkesgruppe. Som særskilt utsatt yrkesutøver forståes………….. b) personer som forestår allment tilgjengelig persontransport, som for eksempel jernbane, tunellbane, trikk, buss, fly, drosje, ferge…………..

Denne lovparagrafen skal gi drosjesjåfører et ekstra vern. Det burde forståes med, at saker av voldelig karakter, og trusselsaker, mot denne yrkesgruppen, ikke skal ligge å støve ned hos en eller annen i påtalesystemet. Slik den gjør i «Byen vest for loven».

Denne saken var særdeles stygg. Da den angjeldende drosjeeier mistet bevisstheten, minst en gang.

Før han mistet bevisstheten, klarte han snarrådig, å få en finger mellom halsen og tauet, slik at det ikke lyktes gjerningsmannen å fullføre en kvelning. Resultatet ble at han ble knivrispet over halsen.

Resultatet var at gjerningsmannen fikk med seg hele tre hundre kroner.

Tenk hva som kunne ha skjedd. Tenk på den redselen og frykten denne mannen ble utsatt for. Og en slik hendelse «belønnes», ved at aktoratet legger ned påstand om samfunnsstraff. Grunnen til denne milde påstanden, er at saken i flere år har lagt å støvet i systemet til påtalemyndighetene.

Jeg forstår at det må være en viss prioritering, av saker som skal føres for retten. Men saker som vold, ran og drapsforsøk, skal føres for en rett innen rimelig tid. Og ikke tre år etter at ugjerningen er begått.

Da kan de heller nedprioritere saker av mindre alvorlig karakter, som tyverier eller lignende.

Saker som gjelder vold eller trusler om vold, mot aktører, som i straffeloven skal ha et særskilt vern, skal og må, ha en prioritering.

Denne saken gjelder ikke akkurat en politiutrykning til en drosje som trenger assistanse, for en aller annen kanalje har spydd i bilen. Eller at en kanalje ikke vil gjøre opp for seg.

Dette er en sak der utfallet kunne endt mye verre, enn det gjorde her.

Det finnes eksempler i drosjebransjen, at sjåfører har sluttet, grunnet opplevelser i yrket de helst skulle vært foruten. Sjåfører som har endret kjøremønster, grunnet uønskede opplevelser.

Slik skal det ikke være.

At offeret her, fremdeles er i bransjen, tross sine opplevelser, står det stor respekt av.

Alt som heter trusler om vold, eller voldsutøvelse mot folk som er i arbeid, skulle bare vært slått hardt ned på. Umiddelbart.

Det inntrykket jeg sitter med er, at om politiet er involvert i en trusselsituasjon, som eksempelvis å bli spyttet på, da er det fortgang i sakene.

Når slike saker bare ligger i årevis, å støver ned, på ett aller annet kontor, gjør det noe med min rettsfølelse. Jeg mister tilliten til systemet, som blant annet skal være med på å ivareta min sikkerhet, når jeg er på arbeid. Jeg har ikke tro, på at om jeg skulle bli utsatt for noe, at saken ikke da også ligger å støver ned, på et kontor.

Slik sendrektighet fra påtalemyndigheten sin side, gjør noe med den allmenne rettsoppfatning, og rettsfølelse.

En slik sendrektighet er ikke unik for denne saken, eller for saker der taxi er involvert.

Det er en generell sendrektighet her i «byen vest for loven». Det manifesterer seg i en annen artikkel, samme dag, i Bergensavisen. Der står det : Først nesten tre år etter at politiet slo til hjemme hos mannen, er mannen domfelt. – Bakgrunnen for at saken ble liggende er ,manglende kapasitet til å gjennomgå beslaget, sier Elisabeth Bru, politiadvokat i Vest Politidistrikt til BA.

Dette var en sak som gjelder overgrepsbilder, 18.153 i alt, og alderen på disse barna var fra åtte år.

Betryggende?

Gjerningspersoner får latterlige lave straffer, grunnet sendrektighet. Det er ikke greit. Ofrene for denne kriminaliteten lider, og får ikke en avslutning på saken. Enkelte ofre har problemer med å få lagt episodene bak seg, før sakene har kommet til en konklusjon. Hva nå enn konklusjonen blir.

Jeg er enig i at det skal tilkjennes en strafferabatt, når saken tilsier det. Men når strafferabatten skyldes at påtale ikke gjør jobben sin, da er det ugreit.

Har ikke påtalemyndighetene tilstrekkelig ressurser, må justisministeren på banen, og tilkjenne «byen vest for loven» de ressursene de trenger for å gjøre jobben sin.

Hva nå enn disse ressursene består i. Vi har til tross en justisminister fra et «lov og orden parti», så det skulle vel bli en smal sak.

 

 

 

 

Høyre og piratdrosjevirksomhet.

Jeg vil berømme Bergensavisen (BA), for å sette fokus på piratdrosjevirksomheten. Denne virksomheten som er i ferd med å kvele vår næring. Facebook-grupper som åpenlyst tilbyr svarte transporttjenester florerer i nettets univers. Det er ikke bare det at her tilbys det ulovlige persontransport tjenester, de tilbyr også salg av alkohol. Det virker på meg som disse svarte, ulovlige tjenestene, er kommet ut av kontroll. Eller er det bare slik at de rette myndigheter ikke bryr seg lengre med å gjøre noe med disse svarte tjenestene. Som et svar på artiklene, rykker Høyres Peter Christian Frølich ut. Det er bra at han «vil få bukt med piratmarkedet», men samtidig demonstrerer han sine manglende kunnskaper om taxinæringen.

Frølich er ikke overrasket over omfanget av denne piratvirksomheten, og vil ha den til livs. Det er et stort samfunnsproblem, mener han. Så langt er vi ikke uenig.

I mitt blogginnlegg: Blir Piratdrosjene legalisert?, advarte jeg den gang mot den utviklingen vi ser i dag. Ved at regjeringen endret lovverket vedrørende samkjøring, gjorde det slik at politiet fikk et verktøy mindre i verktøykassen, i sin bekjempelse av piratdrosje virksomheten. (Dette innlegget er å finne i mitt bloggarkiv, og det stod på trykk i BA). Taxisystemet vårt er fullstendig ødelagt å må repareres, mener Frølich.

Nei, Peter Christian, det er ikke fullstendig ødelagt, det er denne regjeringen som er på god vei til å ødelegge denne næringen.

Ja, Norge ble innberettet til ESA, og de krever at vi endrer vår drosjelovgivning. Følgelig sitter Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, som noen veldresserte pudler og logrer med halen, hver gang EU nyser.  Fremskrittspartiet, i EU spørsmål, går i utakt med sine velgere. Norge har faktisk vetorett, mot lover og regler EU forsøker å dra nedover ørene på oss. Men nei, vi skal være den flinkeste gutten i klassen, når det gjelder å innføre EU lover. Lurer på hvilke jobber visse stortingsrepresentanter tar sikte på å få i Europa, når de ikke lengre gidder norsk politikk? Norge er et langstrakt land. Med en spesiell topografi, der vi har valgt å opprette bosetninger inne i fjordarmer, og opp mot fjelltopper. Vi kaller det distriktene. Ved å innføre disse EU-reglene, kan det føre til at distriktene mister sin drosjeberedskap. En beredskap næringen gir gratis til kommunene, i og med kjøreplikten, i dagens løyvesystem. Under EU-debattene, i sin tid, var ett av slagordene, det er langt fra distriktene og til Oslo, men det er enda lengre til Brussel.

Frølich mener at det må bli lettere for folk som ønsker å kjøre taxi å kunne gjøre det på en lovlig måte.

Som følge av den nåværende regjerings usikkerhet om drosjelovgivningen, er det i dag vanskelig å rekruttere drosjesjåfører.

For å bli drosjesjåfør, må man ha god helse, dokumentert med en legeattest. Ha «tilfredsstillende» norskkunnskap og god vandel. I tillegg må man ha et drosjekurs, en kjentmannsprøve, som det heter på folkemunne.

Tar man sikte på å bli løyvehaver, må man i tillegg ha et løyvekurs, og minimum to års erfaring som sjåfør.

Hvordan vil du Frølich, la det bli enklere?

Hvilket krav ønsker du å fjerne?

Norskkrav? Skal vi kunne risikere å bruke google-translator, for å bestille en drosje?

Krav om god vandel? Slik at man kan risikere at det sitter en prøveløslatt øksemorder bak rattet, neste gang man bestiller en drosje? Eller at det er en dømt serievoldtektsmann som kjører våre døtre hjem fra fest?

Eller er det krav om god helseattest? Slik at man kan risikere at drosjesjåføren får hjerteinfarkt av stresset, når han kjører i kø?

Eller er det drosjekurset, som skal lære deg lokalkunnskap i ditt kjøreområde, du vil lette på? Kurset som også forteller hvilke lover, regler og paragrafer, man skal arbeide etter? Er det det du vil lette på? Tenk deg at du dupper av en morgen, på veg til flyplassen for å rekke et fly, for så å våkne en helt annen plass.

Frølich vil fjerne taksameteret i drosjene. Ja vel? Han kan begynne med å fjerne den kostnadene drosjene betaler for å drive Justervesenet. Hva er alternativet? Google-map? Forsøk Frølich, å legge den korteste ruten fra Laksevåg til Festplassen. Google map viser deg ikke kollektivtunellen, som omtrent munner ut på Festplassen. Slik jeg ser det, er taksameteret en trygghet for både sjåfør, eiere og kunder. Samtidig er det en forenkling om skattevesenet ønsker noen informasjon om korrekt innbetaling av skatter og avgifter. Hvilket alternativ har du, Peter Christian?

Et av problemene drosjenæringen sliter med i dag, er en overetablering av løyver i «storbyene».

Det virker på meg som at Frølich mener at Uber er svaret på alt, men hva er spørsmålet? At Uber er det eneste saliggjørende.

Om Høyre og Frølich mener at det er for dyrt å ta drosje, hvorfor økte dere da momsen for drosjene to ganger i løpet av deres regjeringsperiode? Hvorfor får ikke drosjene slippe bompenger, slik som buss i rute? Hvorfor er drosjene pålagt denne vanvittige kontingent til Justervesenet? Ser dere ikke at alt dette er prisdrivende? Ser dere ikke hva som ligger bak kalkylene?

– Nesten ingen vestlige land har et mer regulert system enn oss, forteller Frølich. Det kan han vel belegge, den påstanden? Hva med drosjereguleringene i New Orleans, New York City, opplys oss om den. Eller Danmark, Spania, Frankrike for den sak skyld. Jeg har popcornet klart.

Frølich tror at de som kjører pirat i dag, vil kjøre lovlig, om Frølich deregulerer alt, slik han ønsker etter en kjent liberalistisk tankegang.

Ta og observer gruppene. Du vil fort finne ut at de fleste er Navere på ett eller annet vis. Hvem ellers kan kjøre til alle døgnets tider, hele uken? Tror du de gir avkall på sin trygd, fordi Høyre vil deregulere hele drosjebransjen?

Politiet arbeider med dette, sier Høyres justispolitiske talsperson, men forstår at politiet nedprioritere denne kampen. Da bør det gis mer midler til politiet, slik at all form for kriminalitet kan bekjempes, og pådømmes.

Til slutt sier Frølich at det er politikerne som har ansvar.

Jeg kunne ikke være mer enig. Da bør stortingspolitikerne instruere skattevesenet, NAV og politiet til å sette mer tid og krefter til å bekjempe denne type kriminalitet.

Da bør også de som benytter seg av disse svarte tjenestene, bli tatt.

Et marked består av to viktige faktorer. Etterspørsel og tilbydere. Uten etterspørsel er det ikke marked for tilbydere.

Høyesterett har fastslått at det er straffbart og etterspørre svart arbeid. Det er bare å lese høyesterettsdommen til en hytteeier, som fikk 21 dagers fengsel for å kjøpe svart arbeid. Han ble dømt til medvirkning til svart arbeid.

Tenker bakrusen hadde blitt verre, om en hadde våknet opp, etter en fuktig kveld på byen, med en bot på ett par tusen, for å medvirke til den ulovligheten det er å etterspørre og bruke ulovlige tjenester.

Frølich er med på å trekke partiet Høyre bort fra sin konservative retning, det å konservere eller bevare ting i samfunnet, og til en liberalistisk retning, der alt skal frigis. Og som igjen tangerer til det ultra-liberalistiske.

 

 

 

APP- Samfunnet.

Vi er på god vei, inn i et mobilapplikasjons samfunn, der teknologer ønsker å ta styringen over og bestemme alt, fra priser, til hvordan bedrifter skal organiseres. Disse Appenen er med på å svekke den frie konkurransen, og konkurransen bransjer i mellom. Disse teknologenes eneste agenda er å berike seg på andre hardtarbeidende mennesker. Siste tilskudd til dette App-samfunnet, er drosjeappen Prai, som ble omtalt i Bergensavisen 13 april, i år. En mobilapplikasjon, som etter min mening, er både ulovlig og straffbar, etter dagens lover og forskrifter.

Denne mobilapplikasjonen skal etter sigende formidle drosjekunder, med og til drosjesjåfører, med løyve og tillatelse til å kjøre «persontransport mot vederlag», som det så fint heter i lovteksten. BA skriver, at det er en om lag 35 til 40 drosjesjåfører, som allerede i Bergen har tilsluttet seg til denne appen. Det er visst nok drosjesjåfører fra «alle» av byens drosjeselskap.

Har jeg forstått denne mobilapplikasjonen rett, tar denne appen sikte på å formidle drosjekunder, folk som har lastet ned denne appen, med og til legale drosjesjåfører, som også har tilsluttet seg denne appen. Kunden får en fastpris, en pris som er bestemt av disse teknologene, og den drosjen som ønsker turen, kjører den som fastpris på taksameteret. Kundene etterspør en tur fra punkt A til B.  Så, på en eller annen måte skal så disse teknologene ha sin del av kaken, enten de fakturerer sjåføren, for en prosentandel, eller så er det kunden som betaler hver gang de benytter mobilapplikasjonen.

Denne mobilapplikasjonen er ikke ulik den Uber bruker. Det er bare den forskjellen at Uber bruker sjåfører, uten noen kvalifikasjoner eller forutsetninger, mens denne Prai-appen sikter seg inn på legale drosjesjåfører, som er i daglig virke, og tilsluttet en drosjesentral. Noe som kan fortone seg som en butikk i butikken.

App-sjefen Usman Saleem, lover at drosjesjåfører skal tjene store penger, og kundene skal få billigere drosjer.

Det er bare en hake ved det hele, dette konseptet er, etter min mening, komplett ulovlig, etter dagens lover og regler. Ikke nok med det, med å bruke denne Appen, fratar man blant annet, kunden retten til å velge den drosjeaktøren, man av en eller annen grunn, ønsker å handle med. Det er denne appen som bestemmer hvem kunden får lov å handle med.

I dagens konkurransesituasjon for drosjenæringen, er det pris og kvalitet det konkurreres om. Alle drosjeselskap har ulike særegenheter, og det er kundens gunst det konkurreres om. Drosjekunden bestemmer så, etter egne kriterier, hvem de vil handle med. Det kalles fri konkurranse.

Alle lovlige drosjesentraler har også sine egne mobilapplikasjoner, med egne parameter, som kundene fritt kan velge, hvem de er mest tjent å handle med.

Denne muligheten for fri konkurranse, forpurrer denne Prai-mobilapplikasjonen.

Denne mobilapplikasjonssjefen uttaler til BA, at hans advokater har arbeidet lenge med denne saken, og følgelig mener at denne applikasjonen er innenfor lovens rammer, og at det støttes av EU-rett.

Denne Usman Saleem, i Prai AS, understreker at Prai er en informasjonssamfunnstjeneste, hva nå enn det betyr.

Uber prøvde seg på, at det selskapet var et teknologiselskap, noe EU- retten, og store deler av Europa var uenig i, og dømte det til å være et taxiselskap.

Informasjonssamfunnstjeneste, teknologibedrift, kjært barn har mange navn. Uansett om det er Per eller Pål de kaller seg, formidler de drosjetjenester. Og det er underlagt konsesjonsbestemmelser, her til lands.

Jeg tror nok disse Prai-advokatene, bør se litt mer på både norske- og europeiske lovbestemmelser. Eller kanskje de forskutterer en lovendring, som kanskje aldri kommer, og er litt for tidlig ute, med å forsøke å ta et stykke av kaken til hardt arbeidende mennesker.

I Bergensavisen hevdes det i lovlighetsspørsmålet, at Prai får støtte av Samferdselsdepartementet. Her er det noe som skurrer. Om departementet støtter, da virker det som vi har et departement, der den høyre arm, ikke vet hva den venstre gjør, eller mener.

For å sitere BA: – «Til NRK Radio har Rikard Gaarder Knutsen, politisk rådgiver for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, uttalt at departementet opplever at Prai opererer innenfor regelverket».

Den femte april, stilte Hadia Tajik (AP) et skriftlig spørsmål til Samferdselsministeren (dokument nr. 15:1261(2017-2018), innlevert 05.04.18, besvart 13.04,18.)

Tajik stilte følgende spørsmål: -» Dersom personer bak ein mobilapplikasjon som administrerer bilkjøyring/-henting tek betalt, vil dei då kunne definerast som ein drosjesentral?

Ministeren svarte: -» Begrepet drosjesentral har ingen legal definisjon. Den viktigste oppgaven til en drosjesentral er å formidle drosje til kjøpere av persontransport. Etablering av drosjesentraler krever tillatelse av løyvemyndigheten, og vedtekter for sentralens organisasjon og drift skal godkjennes av løyvemyndigheten. Det legges derfor til grunn at organisert formidling av løyvepliktig persontransport med drosje må skje gjennom godkjent drosjesentral».

Enten appene kaller seg Per eller Pål, og de formidler drosjeturer, er de underlagt en konsesjonsplikt.

Ministeren bør også hviske noe i øret til sin rådgiver, slik at de går i takt. Et departement kan ikke styres etter private meninger til tilfeldige «rådgivere».

Prai driver altså organisert formidling av løyvepliktig persontransport, da skal de regnes som en drosjesentral, enten de liker det eller ikke. Ikke sant, Prai-advokater?

Dette lovverket gjelder, etter min mening, også for de som driver sidene, Tilgjengelige sjåfører, eller Hvem kjører, eller hva i enn alle disse facebook-sidene heter. Her kan vel påtalemyndighetene, med loven i hånd, ta grep.

Skal disse app-teknologene utvanne og utviske fri konkurranse mellom næringer, og sette agendaen for det norske arbeidslivet?

Nå er det drosjenæringen som er blitt et offer for disse teknologene, som bare vil skumme fløten, fra andre folks arbeid. Hvilken bransje blir den neste?

Hvilket samfunn ser vi for oss om mobilapplikasjonsteknologien skal styre tømrere, murere, elektrikere eller rørleggere, og bestemme priser på dets tjenester, uavhengig av deres egne priskalkyler?

Skal disse teknokratene få lov å melke det norske arbeidsliv, ta fra småbedrifter, «stjele» lønnen til hardt arbeidende mennesker, for egen profitt og vinning skyld?

Er dette et App-samfunn vi vil ha, og er tjent med?

Jeg bare spør.